EXMIN PROIECT

 

geological,

water resources & environmental

engineering design

SERVICII - documentatii tehnice -

Asistenta tehnica

Elaborare documentatii tehnice

Modelare grafica a evolutiei mediului inconjurator in urma interventiei antropice

Proiectare si elaborare documentatii tehnice

 • proiectare tehnologica complexa privind exploatarile miniere;
 • modelare pe calculator a evolutiei mediului inconjurator in urma interventiei antropice privind explorarea si exploatarea resurselor minerale utile;
 • studiul complex privind prospectarea, omologarea si valorificarea resurselor minerale utile;
 • studii de fezabilitate privind initierea activitatilor de exploatare a substantelor minerale utile;
 • studii de fezabilitate privind conservarea – inchiderea zonelor de exploatare a mineralelor in subteran sau la suprafata;
 • studiul complex al stabilitatii terenurilor si a depozitelor de orice natura amenajate pe sol;
 • evaluarea cantitativa si calitativa a acumularilor de substante minerale utile si proiectarea tehnologica a exploatarilor de substante minerale utile la zi si in subteran;
 • proiectarea lucrarilor de reconstructie ecologica a zonelor afectate de actiuni antropice distructive, inclusiv exploatari de substante minerale utile la zi si in subteran, precum si activitati conexe acestora (transport, stocare, activitati auxiliare, facilitati, etc);
 • proiectarea lucrarilor de regularizare si decolmatare a albiilor raurilor, precum si a lucrarilor de aparare de mal;
 • elaborarea de studii hidrologice si documentatii de gospodarirea apelor pentru constructii industriale si civile, regularizari, supra si subtraversari de cursuri de apa, diguri, drumuri, amenajari hidrotehnice, etc.

Asistenta tehnica

 • asistenta tehnica in derularea  procedurilor de reglementare pentru autorizare si conformare, in domeniile:
  – exploatari de resurse minerale utile;
  – gospodarirea apelor;
  – protectia mediului.
 • elaborarea de strategii proprii, individualizate, privind metodele de exploatare miniera, asigurarea gospodaririi apelor si protectiei mediului pentru diversi agenti economici;

Elaborare documentatii tehnice

 • elaborarea documentatiilor privind proiectarea exploatarii agregatelor minerale de rau, dolomitului, nisipului cuartos, carbunelui, sarii, gipsului, namolurilor terapeutice si a apelor minerale prin elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor, obtinerea licentelor de explorare si a permiselor de exploatare ; studii de oportunitate si de fezabilitate pentru deschiderea exploatarilor miniere;
 • elaborarea de documentatii pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor pentru dezvoltarea si intretinerea bazinelor de piscicultura, uzine, hoteluri precum si pentru abatoare.
 • elaborarea de studii hidrogeologice, studii hidrologice de inundabilitate si de afuiere, studii de evaluare a impactului asupra apelor subterane, planuri si proiecte tehnice pentru refacere a mediului, studii tehnice zonale pentru decolmatarea si reprofilarea raurilor;
 • elaborarea de proiecte tehnice pentru inchiderea si ecologizarea carierelor de nisip si pietris, calcar, carbune si lignit sau alte substante utile
 • elaborarea de studii geotehnice privind natura terenului de fundare a costructiilor civile si industriale, precum si a amenajarilor piscicole si a carierelor de agregate minerale;
 • elaborarea de studii de ecologizare pentru delimitarea spaţială a zonelor poluate şi stabilirea măsurilor fezabile tehnic şi economic pentru remedierea efectelor activităţii anterioare asupra solului;

Acasa

Servicii

Portofoliu

Contact

Politica de confidentialitate

Politica cookies